Statische of Dynamische belasting

Statische of Dynamische belasting

Bij het ontwerp van een veer is het belangrijk om te weten of de veer weinig spanningswisselingen moet ondergaan of juist veel.

Met weinig wordt bedoeld een levensduur van ca. 20.000 tot 50.000 spanningswisselingen, de meeste veren worden toegepast voor situaties waarin sprake is van een statische belasting. Voorbeelden hiervan zijn veren in afsluiters, veren in ramen en deuren , veren die iets vastklemmen e.d.

Bij de berekeningen op deze website berekenen we de veren voor een statische toepassing. Er is sprake van een dynamische belasting indien de veer circa 10 miljoen spanningswisselingen kan ondergaan. Als vuistregel kan worden gesteld dat veren berekend voor een statische belasting van 100 N geschikt zijn voor een dynamische belasting van 60 N. Met andere woorden kan worden gesteld dat de weg die de veer af mag leggen bij dynamische belasting 60% is van de veerweg bij statische belasting.

Er is overigens nog een mogelijkheid om in het bovengenoemde voorbeeld de veer wel zwaarder te belasten en toch een veer te hebben die dynamisch kan worden belast. Dit doen we door de veerweg hetzelfde te houden, dus een veerweg met een spanningsverschil van 60 N met een beginkracht F1 van b.v. 20 N de eindkracht wordt dan: 20 N + 60 N = 80 N.

Wij adviseren u voor veren met een dynamische toepassing contact op te nemen met een van onze technische adviseurs, zij kunnen met een speciaal levensduurprogramma voor u de juiste veer berekenen.

logo alcomex