Het belang van een duidelijke technische werktekening

Technische werktekening blog

Anno 2020 kunnen we er niet meer omheen, het ontwikkelen van een tastbaar product is bijna niet meer mogelijk zonder gebruik te maken van geavanceerde 3D CAD-software. Ook bij Alcomex hebben wij het gebruik van CAD-software volledig geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen. Met behulp van SolidWorks kunnen wij een ongelimiteerde variatie aan veerproducten ontwikkelen, van concept tot aan gedetailleerde technische werktekeningen en werkdocumentatie/-instructies voor het produceren en ontwikkelen van veren. Tevens draagt deze software bij aan het borgen en hooghouden van het kwaliteitssysteem waar Alcomex voor staat.

Meedenken in het hele engineering traject

Alcomex is ondertussen uitgegroeid tot veel meer dan alleen een producent en leverancier van technische veren. Zo kunnen wij volledig of gedeeltelijk uw engineeringtraject overnemen, waar wij als eindresultaat kant-en-klare veeroplossingen aan kunnen bieden die direct te integreren zijn binnen uw project.  Het uitwerken van deze oplossingen middels SolidWorks geeft u, in ieder stadium van het project, een goed beeld van het beoogde eindresultaat. U kunt op deze manier gemakkelijk sturing en feedback geven aan de ontwikkeling van de veer-gerelateerde producten, wat het beste eindresultaat garandeert.

6 tips bij het opstellen van een technische werktekening

Voor de productie van onderdelen en constructies is het van groot belang dat er wordt gewerkt met duidelijke en overzichtelijke werktekeningen. Het produceren van veren vormt hier géén uitzondering op! Wilt u graag uw eigen veerontwerp laten realiseren en bent u bezig met het uitwerken van een werktekening? Dan kunt u onderstaande tips gebruiken om een correcte uitvoer van productie te garanderen:

  • Beschrijf relevante informatie op tekening bij voorkeur in het Engels.
  • Vaak verwijzen werktekeningen naar een algemene tolerantienormering, bijv. ‘ISO 2768-mK’. Bij de productie van draad- en bladveren is deze norm niet toepasbaar, hier zijn aparte normeringen voorgeschreven. De desbetreffende normeringen staan vermeld op al onze offertes.
  • Dimensioneer het onderdeel op basis van het horizontale en verticale coördinatensysteem. Vermijd een opeenstapeling van diagonale maatvoering, dit maakt een tekening minder goed leesbaar. (Zie onderstaand goed en fout voorbeeld)
  • Alle maten in een technische werktekening moeten idealiter vanuit een vast referentiepunt worden opgesteld. Dit is voor onze operators het prettigst t.b.v. het programmeren van onze CNC-productieapparatuur.
  • Als de buigradius van een zetting/buiging van ondergeschikt belang is, laat de maatvoering hiervan dan weg. Onze operators zullen dan de meest ideale radius toepassen.
  • Indien er specifieke eisen zijn m.b.t. slag en krachtverloop van de veer, vermeld dit dan altijd op de tekening zelf. Zo bent u er zeker van dat er met deze eisen rekening wordt gehouden tijdens productie.
Door: Robert Delis | Research & Development Alcomex Veren
logo alcomex