Duurzaamheid

Duurzaamheid

ALCOMEX IN EEN DUURZAME ECONOMIE

De opwarming van de aarde stelt de wereld voor grote uitdagingen. De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, moet aanzienlijk beperkt worden om de klimaatverandering en de negatieve effecten daarvan te beperken. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 200 landen beloofd om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°C en bij voorkeur zelfs 1,5°C. Wij bij Alcomex begrijpen het belang van deze kwestie en erkennen, samen met onze partners, onze verantwoordelijkheid om actie te ondernemen.

De uitdagingen van de energietransitie bieden Alcomex de kans om een toonaangevende rol op zich te nemen in de verenindustrie. Dit bereiken we door de energietransitie niet te zien als het einde van een industrieel tijdperk, maar als het begin van een nieuwe, duurzame economie. Wij willen betrokken zijn bij deze transitie, omdat we geloven dat dit de juiste richting is voor onze planeet en al onze partners.

 

Doelstelling voor de reductie van CO2 tegen 2030.

We hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak door van CO2-beperking een centraal onderdeel te maken binnen de strategie van Alcomex. Onze doelstellingen zijn afgestemd op die van het Klimaatakkoord van Parijs. We streven naar een jaarlijkse vermindering van de CO2-voetafdruk van de Alcomex Groep met 5%.

Hoe worden we CO2-neutraal:

CO2-neutraal word je door de CO2-voetafdruk te berekenen en deze te verkleinen door een combinatie van interne efficiëntiemaatregelen en door de ondersteuning van externe projecten voor emissiereductie. Het proces omvat de volgende stappen:

 • Het verzamelen van gegevens van alle filialen en het berekenen van de CO2-uitstoot.
 • Bepalen welk deel van het bedrijf in de loop der tijd CO2-neutraal kan worden.
 • Doelstellingen bepalen voor de reductie van CO2 die afgestemd zijn op het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Het implementeren van interne maatregelen voor emissiereductie, zoals programma’s voor energie-efficiëntie.
 • Een authentieke, duidelijke en geloofwaardige boodschap communiceren aan alle partners.

Het klimaattraject van Alcomex

In 2019 bracht Alcomex zijn CO2-voetafdruk in kaart voor al zijn bedrijven, met behulp van de tools van de Climate Neutral Group. Er zijn al reductieplannen geïmplementeerd en doelstellingen bepaald, met als doel om de CO2-uitstoot voor de Alcomex Groep met 5% per jaar te verminderen.

Als internationale organisatie begrijpen we dat het misschien niet haalbaar is om al onze emissies onmiddellijk te beperken. Voor een wereldwijde verenfabrikant kan het een uitdaging zijn om te zorgen voor een CO2-reductie, vanwege de CO2-voetafdruk van de grondstoffen die gebruikt worden bij de productie, het gasverbruik van de ovens en het gebruik van diesel voor het transport ervan. Om effectieve CO2-beperkende maatregelen te implementeren, moet rekening gehouden worden met de gehele toevoerketen, vanaf de inkoop van de grondstoffen tot aan het transport van de afgewerkte producten.

Hoewel het misschien niet haalbaar is om het gebruik van staal te elimineren, kan het onderzoeken van alternatieve, koolstofarme stalen opties de algemene CO2-voetafdruk van de onderneming helpen beperken. Ook de energiebronnen die gebruikt worden voor de productie, zoals gasovens, moeten geëvalueerd worden. Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie, kan de CO2-voetafdruk van het bedrijf aanzienlijk beperken. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de transportwijze van het afgewerkte product. Dieseltrucks vervangen door elektrische of hybride versies kan de emissies aanzienlijk beperken en bijdragen aan de CO2-beperkingsdoelstellingen van de onderneming.

Over het algemeen vereist het beperken van de CO2-uitstoot voor een wereldwijde verenfabrikant een uitgebreide benadering die rekening houdt met de gehele toevoerketen en verschillende alternatieven onderzoekt om de CO2-voetafdruk te beperken tijdens elke fase van het productieproces. In de toekomst blijven we ons inzetten om aanvullende manieren te onderzoeken om onze CO2-voetafdruk te verkleinen en duurzame praktijken te stimuleren voor al onze activiteiten. Wij geloven dat we zinvolle vooruitgang kunnen boeken in de richting van ons doel om onze impact op de planeet te verkleinen, door te blijven investeren in milieuvriendelijke initiatieven en samen te werken met gelijkgestemde organisaties.

Om onze CO2 te beperken, heeft elke Alcomex fabriek een plan opgesteld met doelstellingen en investeringen in drie categorieën:

Laagdrempelige investeringen: investeringen tussen €0 en €2.000 die onmiddellijk en voortdurend geïmplementeerd zullen worden. Voorbeelden zijn het overschakelen op groene elektriciteit, het isoleren van centrale verwarmingsbuizen en gebouwen en het instellen van een timer op de centrale verwarming.

 

Investeringen van een gemiddeld niveau: investeringen van €2.000 tot €30.000 die ingepland zullen worden in de komende jaren, op basis van hun impact op de CO2-reductie. Voorbeelden zijn het implementeren van ledverlichting, het elektrificeren van bedrijfswagens en het verbeteren van productieprocessen door processen met een hoge impact op de CO2 en energieverslindende processen te vervangen of door het energieverbruik van het machinepark te optimaliseren.

Investeringen van een hoog niveau: investeringen van €2.000 tot €30.000 die ingepland zullen worden in de komende jaren, op basis van hun impact op de CO2-reductie. Voorbeelden zijn het implementeren van ledverlichting, het elektrificeren van bedrijfswagens en het verbeteren van productieprocessen door processen met een hoge impact op de CO2 en energieverslindende processen te vervangen of door het energieverbruik van het machinepark te optimaliseren.

Deze investeringen zullen de komende jaren een positieve impact hebben. Elke entiteit heeft zijn eigen voortgangsrapport en doelstellingen en voor elke fabriek is een plan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit plan zal jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast worden om de CO2-voetafdruk per fabriek te beperken.

Om dit probleem aan te pakken, hebben we stappen ondernomen om onze onvermijdelijke emissies te kunnen compenseren door samen te werken met organisaties zoals Land Life Company en The Green Branch. Door onze samenwerking met deze organisaties hebben we meer dan 6.800 bomen geplant, wat niet enkel helpt om onze emissies te compenseren, maar ook bijdraagt aan het herstel van ecosystemen en van de biodiversiteit.

Alcomex compenseert zijn CO2 via het Qianbei bebossingsproject.

Dit project maakt gebruik van bebossingsmethoden op braakliggende grond om een koolstofopnemend bos aan te leggen in de Chinese provincie Guizhou. Het project heeft al meer dan 50.000 ha bos aangelegd, dat ontworpen is om de biodiversiteit te vergroten en alternatieve bestaansmiddelen te creëren. Verschillende inheemse boomsoorten worden geplant om het land te transformeren in biodiverse, rijke en met elkaar verbonden bossen. Zonder dit project zou het gebied dor zijn, met beperkte bestaansmogelijkheden.

Hoewel het project zich richt op CO2-opslag, draagt het ook actief bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 • 1. Geen armoede: een aanzienlijke verbetering in het gemiddelde maandelijkse inkomen van dorpsbewoners in het projectgebied.
 • 4. Kwalitatief onderwijs: alle projectmedewerkers krijgen een opleiding van het lokale bosbureau, waaronder een opleiding over het verzamelen van zaden.
 • 5. Gendergelijkheid: het project betrekt vrouwen actief bij de beleidsbeslissingen en bij het werk, ongeveer 70% van alle belanghebbenden zijn vrouwen.
 • 8. Waardig werk en economische groei: meer dan 15.000 mensen kregen door de projectactiviteiten een baan.
 • 13. Klimaatactie: het gehele project haalt jaarlijks meer dan 232.708.000 kg CO2 uit de atmosfeer.
 • 15. Leven op het terrein: het verbeteren van de grond zal lokale erosie en woestijnvorming helpen voorkomen.

Certificaten

Het project is gecertificeerd volgens de Verified Carbon Standard (VCS) en de Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB).

logo alcomex