Duurzaamheid

 

ALCOMEX IN EEN NIEUWE DUURZAME ECONOMIE

De opwarming van de aarde is een enorme uitdaging voor de wereld. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan moet aanzienlijk worden verminderd om de klimaatverandering en de daarmee verbonden negatieve effecten tegen te houden. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 200 landen afgesproken om de opwarming van de aarde terug te brengen tot maximaal 2 °C, en liefst 1,5 °C. Als Alcomex zien we dit samen met onze stakeholders als een belangrijk onderwerp waarop we onze verantwoordelijkheden moeten nemen.

De uitdagingen van de energietransitie bieden kansen om van Alcomex een toonaangevend voorbeeld te maken in de verenindustrie. Daar kunnen we in slagen als we de energietransitie niet zien als het einde van een industrieel tijdperk, maar als het begin van een nieuwe en duurzame economie. We willen deel uitmaken van deze transitie, omdat we intrinsiek geloven dat dit de juiste richting is voor al onze stakeholders. En voor onze planeet.

 

EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING NAAR 2030:

We volgen een evolutionaire stapsgewijze aanpak door koolstofneutraliteit te integreren in de Alcomex-strategie. Onze doelen liggen in één lijn met de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. We streven naar een jaarlijkse reductie van 5% van de CO2 -voetafdruk voor de Alcomex Group. Daarin zijn de volgende stappen gedefinieerd.

  1. Hoe: Koolstofneutraliteit wordt bereikt door onze CO2-voetafdruk te berekenen en deze tot nul terug te brengen door een combinatie van interne efficiëntiemaatregelen en door ondersteuning van externe emissiereductieprojecten
  2. Meten: Verzamel data voor alle bedrijven en bereken de CO2-emissies.
  3. Definiëren: Definieer welk deel van Alcomex we, over tijd, CO2-neutraal willen maken (voors en tegens).
  4. Doel: Ons richten op het klimaatneutraal worden per bedrijf door netto-nulemissies te bereiken.
  5. Reduceren: Realiseer interne emissiereducties – door bijvoorbeeld energie-efficiëntieprogramma’s.
  6. Communiceren: Communiceer aan alle stakeholders een helder en geloofwaardig verhaal over de klimaatacties en zorg voor een gedegen opvolging van de resultaten.

 

PLANNEN EN ACTIES:

Hoewel we een evolutionaire benadering hebben, zijn we in 2019 reeds begonnen door de CO2-voetafdruk van Alcomex voor alle bedrijven in 2018, 2019 en 2020 in kaart te brengen. Plannen om met de reductie hiervan te beginnen, zijn al ingevoerd.

 

AL GEDAAN: BOMEN PLANTEN!

Het meten van de Alcomex CO2-uitstoot voor 2019 is gedaan met de tools van de Climate Neutral Group. Zij hebben een voortgangsrapport voor 2019 gepubliceerd, waarna Alcomex de CO2 -uitstoot van 2019 heeft gecompenseerd door 6.800 bomen te planten in Spanje en Texas, in samenwerking met ‘Land Life Company’ (landlifecompany.com), een organisatie met een missie om 2 miljard hectare aangetast land in de wereld te herstellen door bomen te planten en zo CO2 om te zetten in bossen en koolstof uit de atmosfeer halen.

We begrijpen dat er veel te doen en te bereiken is, maar we zijn blij dat we, met ondersteuning van experts, aan de Alcomex Climate Journey begonnen zijn! Bewustzijn creëren, meten, plannen, verbeteren en implementeren! We nodigen je uit om met ons mee te gaan en samen deze nieuwe duurzame economie werkelijkheid te maken.

 

logo alcomex