Hoe kiest u de juiste staalveer voor uw systeem?

Ingenieurs worden vaak geconfronteerd met technische uitdagingen bij het selecteren van de juiste veer voor een bepaalde toepassing. Om het systeem optimaal te laten functioneren en aan de gestelde eisen te laten voldoen, is het selecteren van de juiste veer cruciaal. Het proces van veerselectie vereist een zorgvuldige afweging en kennis van verschillende factoren.

Overweging bij de veerselectie

  • Eerst moeten ingenieurs de belasting- en krachtvereisten van het systeem analyseren. U moet de krachten identificeren die op de veer worden uitgeoefend, inclusief de maximale belasting, de minimale belasting en eventuele afwijkingen daartussen. Dit helpt bij het bepalen van de juiste veerconstante die nodig is om de vereiste krachten te leveren.
  • Bovendien is het belangrijk om rekening te houden met ruimtebeperkingen en ontwerpvereisten. Ingenieurs moeten rekening houden met de beschikbare ruimte voor de lente en ervoor zorgen dat deze voldoet aan de fysieke beperkingen van het systeem. Daarnaast moet je rekening houden met andere ontwerpaspecten, zoals de benodigde stijfheid, demping en reactiesnelheid.
  • Het begrijpen van omgevingsfactoren is ook cruciaal bij de verenselectie. Ingenieurs moeten rekening houden met factoren zoals temperatuur, corrosie, trillingen, slijtage en andere omgevingscondities die de veerprestaties en levensduur kunnen beïnvloeden. Het kiezen van het juiste materiaal en de juiste coatings kan een belangrijke rol spelen.

Bovenstaande factoren zijn algemene zaken die een ingenieur als standaard beschouwt. Dit heeft vooral invloed op het bepalen van de systeemeisen. Dit helpt bij de voorbereiding op het bepalen van de juiste veer. Om dit te bereiken moet de ingenieur ook rekening houden met de functionele eisen van de veer en op basis van alle eisen een goede veer configureren. Belangrijke functionele eisen aan veren die altijd relevant zijn:

Veerweg

Dit toont het verband tussen veerweg en veerkracht. Afhankelijk van het type stalen veer, de veerconstructie en het veersysteem kunnen verschillende veerwegen worden bereikt: lineair, progressief, degressief of gecombineerde veerwegen. Bij een lineaire veerkarakteristiek wordt de kracht gelijkmatig overgebracht, bij een progressieve karakteristiek neemt het krachtverloop toe bij toenemende belasting en bij een afnemende karakteristiek neemt de krachtontwikkeling af bij toenemende belasting. Door verschillende veerwegen te combineren kunnen verschillende krachten worden bereikt.

LEVENSDUUR EN BELASTING TYPE STALEN VEREN

Statische of quasi-statische belasting met intermitterende constante (rust) of intermitterend veranderende belasting van in totaal minder dan 10.000 cycli (of oplopend tot 0,1 maal de vermoeiingssterkte).

Dynamische belasting met tijdsafhankelijke belasting, met meer dan 10.000 belastingscycli en een schokbelasting van meer dan 0,1 x vermoeiingssterkte. In veel toepassingen wordt de stalen veer voorgespannen geïnstalleerd. Dit kan leiden tot prestatieveranderingen. Drukveren en trekveren met ingeschroefde veeruiteinden zijn bijzonder geschikt voor dynamische belastingen.

INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP STALEN VEREN

De temperatuur heeft een grote invloed op de materiaalkeuze. U kunt stalen veren gebruiken bij zowel hoge als lage temperaturen. Het is belangrijk dat je voor elk van de verschillende temperaturen het juiste materiaal kiest. Bij hogere temperaturen met aanhoudende belasting is er sprake van krachtverlies; dit verlies neemt proportioneel toe met de temperatuur en de duur van de toename van de belasting.

VOORSPANNING VAN STALEN VEREN

Als de veerweg bekend is, welke veerkracht heb je dan nodig? In veel toepassingen wordt de stalen veer met voorspanning geïnstalleerd. De veer zorgt dus ook in de rustpositie voor een bepaalde voorspankracht. We noemen dit kracht-vooringenomen veerkracht. Bovendien moet het vereiste draagvermogen worden opgegeven. Dit is de kracht die de veer heeft als deze wordt uitgerekt. Dit heet gespannen veerkracht. Voor deze beide veerkrachten moeten de bijbehorende veerwegen of veerlengtes worden bepaald.

OMGEVINGSINVLOEDEN

Waar wordt de veer gebruikt? Mits er veel vocht aanwezig is, kan het verstandig zijn om te kiezen voor roestvrij staal dat niet roest. Ook andere bijzondere omgevingen zijn op te lossen met de juiste keuze van oppervlaktebehandeling, wat vaak goedkoper is dan dure materialen! Deze werkfactoren waaraan de veer wordt blootgesteld, beïnvloeden de materiaalkeuze of oppervlaktebehandeling.

INBOUWSITUATIE

Bij verschillende soorten stalen veren kan de inbouwsituatie verschillend zijn. Bij montage van de drukveer in een huls of met een doorn moet rekening gehouden worden met de daarmee gepaard gaande wrijving. Als er geen geleidingen worden gebruikt, bestaat het risico dat de drukveer knikt.

Het is erg belangrijk om de positie van de veerogen te controleren, aangezien dit het zwakste deel van de veer is. Bij correct gebruik wordt de kracht gelijkmatig over beide ogen verdeeld.

En bij de torsieveer is het belangrijk om de pootvorm en draairichting aan te passen aan de inbouwsituatie.

logo alcomex