Duurzame Economie

ALCOMEX IN EEN NIEUWE DUURZAME ECONOMIE

De opwarming van de aarde is een enorme uitdaging voor de wereld. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan moet aanzienlijk worden verminderd om de klimaatverandering en de daarmee verbonden negatieve effecten tegen te houden. Als Alcomex zien we dit samen met onze stakeholders als een belangrijk onderwerp waarop we onze verantwoordelijkheden moeten nemen.

logo alcomex