Full Service

Full Service

Alcomex streeft naar het begrip “one stop shop” wat in de praktijk betekent dat wij graag meedenken vanaf de start van een project tot aan de ontwikkeling en productie van veren. Door vanaf het begin van een project mee te denken over de veerconfiguratie, het benodigde krachtenspel en de inbouwruimte, geeft dit de mogelijkheid om al onze ervaring en kennis optimaal te benutten.

stressanalyse alcomex

In de conceptuele fase is het mogelijk om al na te denken over vermoeiingspanningen die de levensduur beïnvloeden, vandaar dat er in het begin tijd wordt geïnvesteerd in het zo helder mogelijk vastleggen van de scope. Op basis van alle specificaties wordt een eerste ontwerp gemaakt en indien noodzakelijk een FMEA (Failure Mode Effect Analyses).

Tijdens het bepalen van de scope wordt ook aandacht besteed aan de maakbaarheid en de kostenaspecten en indien noodzakelijk wordt het ontwerp en systeem aangepast. Een belangrijk designcriterium is vastgelegd in Fit-Form-Function in relatie tot de applicatie.

 

logo alcomex