HZ solutions is onderdeel geworden van de Alcomex Groep

Aan de medewerkers, klanten, leveranciers en relaties van Alcomex

Op 25 april 2018 heeft er een belangrijke overdracht plaatsgevonden. De aandelen van HZ solutions B.V. zijn overgedragen aan Alcomex Holding B.V.. De heren drs. Conrad Hietink en drs. Jelle van Vliet zijn statutair directeuren geworden van HZ solutions B.V..

Het is onze voorkeur geweest om een bedrijf over te nemen dat complementair is aan Alcomex, waardoor er een sterke combinatie ontstaat met meerwaarde en zekerheid voor medewerkers, klanten en leveranciers. De combinatie van Alcomex en HZ solutions is sterk omdat beide bedrijven elkaar zeer goed aanvullen met betrekking tot productiekennis en de product markt combinaties waarin ze actief zijn.

Dat er een overdracht bij HZ solutions zou gaan plaatsvinden in de komende jaren lag min of meer voor de hand omdat er geen natuurlijke opvolger is binnen de familie van de heer Wiskerke en hijzelf, na 18 jaar uitbouwen van HZ solutions tot wat het nu is, de verantwoordelijkheid graag overdraagt voor een verdere expansie en internationalisering.

Ruud Wiskerke kennen wij nu enige tijd en wij zijn onder de indruk hoe hij HZ solutions, samen met alle medewerkers, de afgelopen jaren succesvol heeft uitgebouwd tot een solide technisch bedrijf.

HZ solutions zal, als volledig zelfstandige onderneming binnen de Alcomex groep, een mooie toekomst tegemoet gaan, met instandhouding van organisatie, locatie en naam.

Ruud Wiskerke zal tot november van dit jaar als adviseur van management en de directie, de heren Hietink en van Vliet, betrokken blijven bij HZ solutions, om zo de overdracht goed en degelijk te laten verlopen en HZ solutions samen verder uit te bouwen.

Vanzelfsprekend willen wij niet onvermeld laten dat HZ solutions is opgebouwd dankzij de inzet en hulp van medewerkers, klanten, leveranciers en overige zakenrelaties. Daarbij willen wij ook de ingrijpende verbouwing van het pand in Hilvarenbeek afgelopen jaar speciaal noemen, waar de medewerkers van HZ solutions zich van hun beste kant hebben laten zien.

Wij  kijken met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking met alle relaties van HZ solutions en Alcomex. Meer informatie over HZ solutions is te vinden op www.hzsolutions.nl.

Met vriendelijke groet,

Jelle van Vliet/Conrad Hietink

logo alcomex