Resultaten jaarlijks klant-tevredenheidsonderzoek Alcomex

Eind februari heeft Alcomex in samenwerking met AlphaRainbow, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Onze klanten uit Nederland, Duitsland en Tsjechië waren uitgenodigd om mee te doen aan dit grootschalige onderzoek.

In het onderzoek stonden verschillende onderdelen centraal. Zo werd er onder meer gekeken naar: proactieve communicatie, verzending, productontwikkeling, oplossingsgericht vermogen, producten, prijs/kwaliteitsverhouding, innovativiteit, technische ondersteuning, reactie snelheid en sociale verantwoordelijkheid. In totaal ontving Alcomex in Nederland een gemiddelde score van 7.6 op deze verschillende onderdelen. In Duitsland en Tsjechië lagen de gemiddelde scores zelfs nog iets hoger en hier zijn we als bedrijf trots op!

De Netto Promoter Score

De antwoorden van onze klanten en resultaten uit het onderzoek resulteren in een Netto Promoter Score (NPS). Hoe hoger deze score, des te tevredener klanten zijn met de service en dienstverlening van Alcomex. Een NPS score hoger dan 0 wordt gezien als positief, vanaf een NPS score van +50 is uitmuntend.

Alcomex scoorde hoog op het klanttevredenheidsonderzoek en we zijn onze klanten zeer dankbaar voor de NPS waardering van +21. Dit onderstreept nogmaals de rol van Alcomex als betrouwbare full service partner. Alcomex streeft er naar om binnen 48 uur gehoor te geven aan iedere ontvangen aanvraag. Onze technische specialisten staan continu klaar om vanaf het begin van een project mee te denken over de uitdaging, de oplossingen en de technische aspecten om zo onze ervaring en kennis optimaal te benutten binnen ieder project.

Werken aan een nog hogere NPS score

Het voornaamste doel van het onderzoek is uiteraard achterhalen hoe Alcomex haar service en dienstverlening kan verbeteren. Voor Alcomex kwam onder andere het proactief communiceren naar voren als verbeterpunt. Alcomex gaat het komende jaar focus leggen op deze en andere verbeterpunten om de klanttevredenheid te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor kijkt Alcomex naar vijf focusgebieden:

piramide van succes alcomex

logo alcomex