Risicomanagement door Failure Mode Effects Analysis

De laatste tijd krijgen wij steeds meer te maken met Failure Mode Effect Analysis (ook wel FMEA’s). Een FMEA is een systeem voor het analyseren van het ontwerp van een product of systeem, met als doel potentiële product- of systeemfouten te identificeren en vervolgens stappen te ondernemen om deze tegen te gaan (oftewel risicomanagement).

Identificeren van failure modes

Alle FMEA-processen beginnen bij het identificeren van “failure modes” dus de manier waarop een product/proces zou kunnen falen. Voor ons in de verenindustrie komen deze “failure modes” neer op het identificeren van het effect als een veer kapotgaat of over een bepaalde tijd gewoon niet meer werkt.

Voor Alcomex was FMEA een redelijk nieuw concept, maar nu we steeds meer betrokken raken bij het maken van klantspecifieke veren en meedenken met de klant over een systeemoplossing wordt het steeds belangrijker. Hierom is FMEA steeds centraler komen te staan binnen Alcomex en heeft Alcomex zich de “taal” van FMEA eigen gemaakt. Dit stelt Alcomex beter in staat om Risk Priority Numbers (RPN) binnen veerprojecten te bepalen.

RPN = (Severity) x (Frequency of occurrence) x (Likelihood of detection)

  • Severity: Hoe ernstig is het falen?
  • Frequency of occurrence: Hoe vaak kan dit voorkomen?
  • Likelihood of detection: Hoe waarschijnlijk het is dat ze worden opgemerkt als ze zich voor doen?

Klanten adviseren binnen hun veeroplossing

Door het uitvoeren van een FMEA laten wij klanten zien welke “failures/fouten” de grootste impact hebben op het ontwerp, waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze worden herkend en wat Alcomex als oplossing kan aandragen ter preventie.

De engineers binnen de afdeling Techniek van Alcomex beschrijven FMEA-projecten als “super leuk om te doen”. Het stelt ze in staat om heel diep de techniek in te mogen duiken, waarbij de brede vakkennis en expertise cruciaal zijn. Uiteraard willen we het in de basis duidelijk houden en gaan wij hierom voor KISS (keep it stupid simple).

logo alcomex